Šiuo metu danguje

Laikas: 2024-07-24 15:53:28
Stebėtojo pozicija: 54°41'11.9904" Š   25°16'56.1576" R   0m (Vilnius)


Planetų, Saulės ir Mėnulio matomumas (aukštis) virš horizonto bei azimutas šiuo metu

Užveskite pelytę ant pageidaujamo dangaus kūno dėl išsamesnės informacijos.


Šiaurė
30°
60°
90°
Rytai
120°
150°
180°
Pietūs
210°
240°
270°
Vakarai
300°
330°
360°
Šiaurė
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0° - horizontas
10°
20°
30°
40°
50°

Planetų, Saulės ir Mėnulio padėtis ekliptikoje (Zodiako žvaigždynuose), jų tekėjimo ir laidos laikas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0° - ekvatorius
10°
20°
30°
40°
50°

Dabartinis planetų išsidėstymas Saulės sistemoje, jų atstumas nuo Saulės ir Žemės

Atstumas nurodytas astronominiais vienetais (av, angl. astronomical unit – au). Vieno av nuotolis yra apytiksliai lygus vidutiniam atstumui tarp Saulės ir Žemės (149 597 871 km).
Pastaba: planetų orbitos atvaizduotos ne pagal realų, o pagal logaritminį mastelį.