Senoji Vilniaus universiteto observatorija

Vilniaus universiteto observatorijos pastatas

Pietinis observatorijos priestatas

Tatai Uranijos (astronomijos mūzos) namai:
Šalinkitės kasdieniški rūpesčiai!
Čia niekinama menka žemė:
Iš čia kylama į žvaigždes.

Haec domus Uraniae est:
Curae procul este profanae!
Temnitur hic humilis telus:
Hinc itur ad astra .

Vilniaus universiteto observatorija yra viena seniausių Europoje ir primena mums didingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. Ji buvo įkurta dar 1753 metais astronomo ir jėzuito (!) Tomo Žebrausko. Plačiai žinomų mokslininkų, ypač Martyno Počobuto, darbų dėka observatorija įgijo gerą vardą mokslinėje visuomenėje. Jos darbu domėjosi ir naudojosi kai kurie žymūs Europos mokslininkai.

Iki observatorijos įkūrimo Vilniuje praktinė astronomija Lietuvoje buvo gana menkame lygyje. Observatorijos diapazonas buvo gana platus: buvo stebimi ir aprašomi įvairūs dangaus plotai, fiksuota kasdienė Saulės ir planetų padėtis (tarp jų ir sunkiai prieinamo Saulės kaimyno Merkurijaus), dangaus kūnų judėjimas, Saulės ir Mėnulio bei planetų palydovų užtemimai, Saulės dėmes, fiksuotos ir tikslintos žvaigždžių koordinatės. Vieni svarbesnių paskutinių stebėjimų buvo pirmųjų asteroidų Cereros ir Paladės bei naujai atrastos planetos – Urano tyrimai. Ypač daug dėmesio M. Počobutas skyrė dangaus plotui, kuriam buvo sugalvojęs Poniatovskio Veršio (Jautuko) žvaigždyno pavadinimą. Deja, vėlesniais laikais žvaigždėlapiuose šio vienintelio “lietuviško” žvaigždyno nebeliko…

Astronomas Martynas Počobutas

Astronomas Martynas Počobutas

Observatorija uždaryta carinės priespaudos metais – 1883 m. Stebėjimai senajame pastate niekada nebuvo atnaujinti, nes ir besiplečiantis Vilniaus miestas savo šviesomis vertė astronomus ieškoti nuošalesnių vietų. XX a. pirmoje pusėje pradėjo veikti observatorija tuometiniame Vilniaus priemestyje – Čiurlionio gatvėje (šiuo metu bokšteliuose tūno du 16 ir 28 cm teleskopai), o dar po keliasdešimt metų prasidėjo moderniausios Lietuvoje Molėtų observatorijos statyba.

Ekskursijos: norintys apsilankyti senojoje gausiai išpuoštoje observatorijoje gali sudalyvauti ekskursijoje po Vilniaus universtiteto kompleksą. Nenorintys ar negalintys vykti į Vilnių, gali pabandyti išspręsti įdomią užduotį – surasti senosios observatorijos bokštelius ant … 100 Lt banknoto!